Feminisme i alliberament sexual a les nacions oprimides: Euskal Herria i Països Catalans